IZ 2015

Vistula University

May 15, 2015 – May 16, 2015


Skuteczne Metody przeciwdziałania agresji ağırlık szkole

Konferencja SZKOLENIOWA z Serii "Oświacie w Innowacyjne ZARZADZANIE"

Warszawa, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

15 maja 2015 r., Aula1Conference InformationCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.